Διονύσης Μεντζενιώτης – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (384 – 322)

Ο Αριστοτέλης, ιδιαίτερα κατά την λεγόμενη περίοδο της ωριμότητας του (335 – 322), μελέτησε το ιδεώδες περιεχόμενο του αισθητού κόσμου ο οποίος υπάρχει στην πραγματικότητα. Έστρεψε το βλέμμα του στο […]

Read Article →

Νικόλαος Κ. Αγγελής – Η Θεωρία της Γνώσης κατά τον Αριστοτέλη

Η Θεωρία της Γνώσης κατά τον Αριστοτέλη   του Νικόλαου Κ. Αγγελή, Επίκουρου Καθηγητής Παν/μίου Θεσσαλίας   Η Γνωστική Διαδικασία. Α.- Η ψυχή. Β.- Η δύο πηγές της γνώσης : η […]

Read Article →

Aristotle’s Doctrine of the Four Causes @tlcierny

<post reading=”Aristotle’s Doctrine of the Four Causes”> <ref title=”Aristotle’s Doctrine of the Four Causes” atUrl=”http://www.unc.edu/~tlcierny/fourcauses.html&#8221; pageUpdated=”20091022″ pageAccessed=”20131227″ > <coppied format=”richText”> The Four Causes What are there four of? Aristotle’s doctrine […]

Read Article →